ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η APIGAIA ιδρύθηκε το 2007 ως μία θυγατρική εταιρεία του ομίλου APIVITA, με αποστολή να προσφέρει καινοτόμα υψηλής ποιότητας μελισσοκομικά προϊόντα στο κοινό σε Ελλάδα και στη διεθνή αγορά, υποστηρίζοντας και προάγοντας παράλληλα την Ελληνική μελισσοκομική κοινότητα. Το όνομά της προέρχεται από τις λέξεις apis=μέλισσα και gaia=γη, δηλαδή η γη της μέλισσας. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή και/η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάθεση των μελισσοκομικών προϊόντων. Αξιοποιώντας τα μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και την τεχνογνωσία, που διαθέτει, θα παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της στον τομέα της εμπορευματοποίησης.

Η δραστηριότητα της APIGAIA, εκτός από την παραγωγή και την προώθηση των μελισσοκομικών προϊόντων, επεκτείνεται στη γενικότερη ανάπτυξη, διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και μία προσπάθεια δυναμικής παρέμβασης στην οικοπολιτιστική δραστηριότητα του μέρους που δραστηριοποιείται και την προβολή του, διοργανώνοντας εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ. Οι λόγοι που ώθησαν την APIGAIA να δραστηριοποιηθεί ενεργά στον τομέα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας για πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη της αγροτικής ζωής μέσα από δομές που προάγουν την οικολογική νοημοσύνη και τις κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες, αναβαθμίζουν τον τρόπο σκέψης, παρακολουθούν τις εξελίξεις στην παραγωγή και δίνουν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Ισολογισμός 2013 Ισολογισμός 2014 Ισολογισμός 2015

Σχετικές σελίδες

APIVITA ΑΕΒΕ